Naknade i kamate
2022

Naknade za kartično poslovanje (važeće od 15.10.2022.)

Fees for card transactions (valid from 15.10.2022.)

Fees for payment transaction services for business enttities and Financial institucions (valid from 15.10.2022.)

Naknade za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte i Financijske institucije (važeće od 15.10.2022.)

Naknade za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte i Financijske institucije (važeći od 01.09.2022.)

Fees for payment transaction services for business entities and Financial institucions (applied from 01.09.2022.)

Naknade za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte i Financijske institucije (važeći od 20.07.2022.)

Fees for payment transaction services for business entities and Financial institucions (applied from 20.07.2022.)

Naknade za kartično poslovanje (važeći od 01.07.2022.)

II Fees for card transaction (applied from 01.07.2022.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.01.2022.)

2021

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.07.2021.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 04.01.2021.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.01.2021.)

2020

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 30.12.2020.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.11.2020.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 15.08.2020.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.07.2020.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.01.2020.)

2019

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 15.12.2019.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 02.07.2019.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.06.2019.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 03.04.2019.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.03.2019.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.01.2019.)

2018

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 20.12.2018.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeća od 13.11.2018.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeća od 15.08.2018.)

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeća od 01.07.2018.)

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeća od 01.03.2018.)

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte 01.02.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (16.01.2018.)

2017

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (06.07.2017.)

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (05.06.2017.)

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte

Opći uvjeti
Opći uvjeti za pružanje platnih usluga
2022

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga poslovnim subjektima važeći od 15.10.2022

Mastercard Debit

Opći uvjeti za korištenje debitne business kartice po poslovnom računu važeći od 15.10.2022

Opći uvjeti za korištenje Maestro business kartice po poslovnom računu (vrijede od 30.03.2020.)

Odluka o utvrđivanju kamatnih stopa te pravilnik o načinu i rokovima obračuna kamate po kreditima i depozitima (vrijedi od 01.03.2022.)

Opći uvjeti za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima (vrijede od 01.03.2022.)

Odluka o utvrđivanju kamatnih stopa te pravilnik o načinu i rokovima obračuna kamate po kreditima i depozitima (vrijedi od 01.03.2022.)

2020

Obavijest o dopuni Općih uvjeta vezano za bezkontaktne limite

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard Business kartica (vrijede od 30.03.2020.)

2019

Obavijest o stupanju Općih uvjeta za Mastercard Identity Check na snagu sa 16.10.2019

Opći uvjeti za korištenje Maestro business kartice po poslovnom računu (vrijede od 14.09.2019.)

Opći uvjeti za korištenje Mastercard Identity Check (vrijede od 14.09.2019.)

Opći uvjeti za izdavanje Maestro Business kartice (vrijede od 12.02.2019.)

2018

Opći uvjeti poslovanja Sberbank d.d. za profesionalne ulagatelje (vrijede od 01.01.2019.)

Opći uvjeti poslovanja Sberbank d.d. za profesionalne ulagatelje (vrijede od 01.01.2019.)

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa (vrijede od 25.05.2018.)

Informacije o rizicima povezanim s transakcijama sa financijskim instrumentima (vrijedi od 01.01.2019.)

Informacije o rizicima povezanim s transakcijama sa financijskim instrumentima (vrijedi od 01.01.2019.)

2017

Opći uvjeti SEPA Izravnog terećenja za poslovne subjekte (vrijede od 25.05.2018.)

2014

Politika izvršavanja naloga Sberbank d.d. za profesionalne ulagatelje (vrijedi od 01.01.2019.)

Politika izvršavanja naloga Sberbank d.d. za profesionalne ulagatelje (vrijedi od 01.01.2019.)

Trebate pomoć?