O Novoj hrvatskoj banci

Nova hrvatska banka

Nova hrvatska banka d.d. (Banka) je članica grupacije HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo (HPB).

Banka je u Republici Hrvatskoj prisutna od 1997. godine pod nazivom Volksbank. Od siječnja 2013. godine posluje pod nazivom Sberbank. U ožujku 2022. godine Banka je prešla u 100%-no vlasništvo HPB-a te u travnju 2022. godine dobiva novi, ujedno i sadašnji naziv: Nova hrvatska banka d.d.

Svojim klijentima građanima, poduzetnicima i tvrtkama Banka pruža kompletnu financijsku uslugu putem digitalnih kanala te kroz mrežu od 30 poslovnica diljem Hrvatske. Banka kontinuirano unaprjeđuje svoje usluge i proizvode vodeći se potrebama svojih klijenata i konkurentnosti na tržištu.

Tvrtka
Nova hrvatska banka d.d.
Sjedište
Zagreb, Varšavska ulica 9
Sud
Trgovački sud u Zagrebu; MBS 080126398
Račun
kod Nove hrvatske banke, Zagreb, Varšavska 9:
HR1225030071011111116
kod Hrvatske narodne banke, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 3: 
HR4610010051925030078
Temeljni kapital
615.623.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Izdane dionice
615.623 dionica, svaka u nominalnom iznosu od 1.000,00 HRK
OIB 78427478595
MB 01260405
SWIFT/BIC
VBCRHR22
IBAN HR1225030071011111116
FATCA GIIN 3RLY6U.00005.ME.191
FATCA W-8BEN-E NHB_W-8BEN-E
CRS Self-certification NHB_CRS_Entities _Self_Certification
Uprava
Tadija Vrdoljak, predsjednik 
Boris Bekavac, član 
Ognjen Brakus, član

 

Pripajanje Nove hrvatske banke Hrvatskoj poštanskoj banci

Obavijest o sklapanju i dostavi Ugovora o pripajanju sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu

Obavještava se javnost da su Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva ulica 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080010698, OIB: 87939104217, kao društvo preuzimatelj (u daljnjem tekstu: Hrvatska poštanska banka) i  Nova hrvatska banka, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska ulica 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080126398, OIB: 78427478595 (u daljnjem tekstu: Banka), kao društvo koje se pripaja, sklopili Ugovor o pripajanju od 1. ožujka 2023. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o pripajanju).

Banka je predala Ugovor o pripajanju u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s danom 1. ožujka 2023. godine. Ugovor o pripajanju je istoga dana predan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i od strane Hrvatske poštanske banke.

Sukladno čl. 63. Zakona o kreditnim institucijama, Ugovor o pripajanju može steći valjanost tek po ishođenju potrebnih odobrenja Hrvatske narodne banke za pripajanje.

Ugovor o pripajanju dostupan je na internetskoj stranici Banke, kao i na internetskoj stranici Hrvatske poštanske banke www.hpb.hr, zajedno s ostalom dokumentacijom koja je predmet objave prema zakonu vezano uz transakciju pripajanja i koja se može preuzeti bez naknade.

Izvršenim pripajanjem neće doći do povećanja temeljnoga kapitala Hrvatske poštanske banke kao društva preuzimatelja. Pripajanje rezultira samo prijenosom imovine i obveza Banke na Hrvatsku poštansku banku, dok ne rezultira promjenama u dioničarskoj strukturi Hrvatske poštanske banke. Slijedom navedenog, položaj svakog dioničara Hrvatske poštanske banke u odnosu na njegov udio u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima ostaje nepromijenjen.

Ugovor o pripajanju HPB d.d. / NHB d.d._01_03_2023

HPB_Godišnje izvješće 2019

HPB_Godišnje izvješće 2020

HPB_Godišnje izvješće 2021

HPB_Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj 1.1.- 31.12.2022

HPB_Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaj 1.1.- 31.12.2022

Sberbank (sada NHB)_Godišnje izvješće 2020

Sberbank (sada NHB)_Izvješće o stanju društva 2020

Sberbank u sanaciji (sada NHB)_Godišnje izvješće 2021

NHB_Izvješće o stanju društva 2021

NHB_Godišnje izvješće 2022

NHB_Izvješće o stanju društva 2022

Trebate pomoć?