B-FREE

Online štednja

Vaša sredstva su vam uvijek na raspolaganju

Posebnosti B-FREE računa

B-FREE račun je poseban oblik štednje namijenjen svima koji žele brz pristup novcu, a pritom se ne žele odreći dobre kamatne stope te sigurnog ulaganja.

 • Za sredstva na Vašem B-FREE štednom računu nudimo Vam godišnju kamatnu stopu koja je u odnosu na klasični a'vista štedni račun znatno veća

 • Nema propisanog minimuma niti maksimuma stanja na Vašem računu

 • Otvaranje računa možete podnijeti putem naše internet stranice - Zahtjev za otvaranje računa

 • Poslovanje s računom u potpunosti obavljate putem usluga Business Online

 • Vaša sredstava s B-FREE računa možete u svakom trenutku bez naknade prebaciti natrag na Vaš transakcijski račun

Korisne informacije

 • Zahtjev za otvaranje B-FREE računa možete podnijeti putem zahtjeva za otvaranje računa. Nakon uspješno podnijetog zahtjeva potrebno je obaviti osobnu identifikaciju vlasnika računa te potpisivanje potrebne dokumentacije prema dogovoru sa zaposlenikom Nova hrvatske banke.

 • Za otvaranje B-FREE računa pravna osoba mora imati otvoren multivalutni račun u Novoj hrvatskoj banci d.d.

 • Pravne osobe predaju ispunjeni Zahtjev za uključenje Business Online servisa u poslovnici Banke prema odabiru. Prilikom predaje Zahtjeva, klijent - pravna osoba dobiva pripadajući Minikey uređaj potreban za korištenje usluga Business Online internet servisa. Putem e-maila koji je naveo u Zahtjevu dobiva u najkraćem mogućem roku Ugovor o otvaranju Business Online servisa i certifikate sa pripadajućim lozinkama. U tom trenutku, usluga je aktivirana i klijent može početi korisititi Business Online servis.

 • Poslovanje s računom se u cijelosti obavlja putem internetskog bankarstva Nove hrvatske banke bilo gdje i kad god – potreban Vam je samo pristup internetu. Time je zajamčena stalna dostupnost sredstava na B-FREE štednom računu i detaljan pregled nad poslovanjem.

 • Referentni račun je Vaš jedini račun na koji ćete moći prebacivati sredstva sa svojeg B-FREE računa. Referentni račun je poslovni račun za pravne osobe otvoren u bilo kojoj banci ili štedionici isključivo u Republici Hrvatskoj koja ima dopuštenje Hrvatske narodne banke za pružanje bankarskih i dodatnih financijskih usluga.

 • Sredstva s B-FREE računa mogu se prebaciti isključivo na referentni račun. Prebacivanje sredstava s B-FREE računa na Vaš referentni račun jednostavno je. Obavite ga elektroničkim putem našeg internet bankarstva na kojeg se prijavite pomoću Vašeg tokena odnosno minikeya i PIN koda. Na internet bankarstvu platni nalog za prebacivanje bit će već ispunjen Vašim podacima i brojem Vašeg tekućeg odnosno žiro računa, a Vi ćete samo upisati željeni iznos i potvrditi prebacivanje.

 • Podizanje gotovine s B-FREE računa nije moguće. Sredstva je potrebno prebaciti na Vaš referentni račun otvoren u bilo kojoj banci u Hrvatskoj s kojeg zatim sredstva možete podići. Nalozi iz ovog produkta imati će prioritet, te će ih Banka izvršavati u najkraćem mogućem roku.

Trebate pomoć?