SEPA

Jedinstveno područje plaćanja u eurima

Noviteti koje donosi SEPA

SEPA-u čine:

  • Jedna valuta – euro

  • Jedan set platnih instrumenata (kreditni transfer, izravno terećenje i platna kartica)

  • Zajednička pravna osnova

  • Zajednički tehnički standardi

  • Infrastruktura za obradu platnih transakcija

  • Zajednička poslovna pravila

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Naknade i kamate

I Fees for payment transaction services for business entities and Financial institutions (valid from 1.1.2023.)

I Naknade za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte i Financijske institucije (važeće od 1.1.2023.)

II Fees for card transaction (valid from 1.1.2023.)

II Naknade za kartično poslovanje (važeće od 1.1.2023.)

Mastercard Debit

Arhiva

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga

Odluka o utvrđivanju kamatnih stopa (važeća od 01.01.2023)

Opći uvjeti SEPA izravna terečenja za poslovne subjekte (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima (vrijede od 01.01.2023.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga poslovnim subjektima (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard Business (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za korištenje debitne business kartice po poslovnom računu (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za korištenje EFT POS terminala (važeći od 01.01.2023)

Arhiva

Zahtjev i dokumentacija

FATCA/CRS informacije za klijente

Liste potrebne dokumentacije za otvaranje multivalutnog transakcijskog računa – rezidenata i nerezidenata

Terminski planovi izvršenja transakcija

Terminski plan izvršenja platnih transakcija poslovnih subjekata (važeći od 01.01.2023.)

SEPA

Potrebna dokumentacija i konačni formati

Isplata osobnih primanja i ustege

Zbrojni nalog

Uputa za zbrojni nalog

Novi zbrojni nalog uključuje vrstu naloga 5 - ustege.

Uputa za dostavljanje podataka na magnetskom mediju za automatsko rasknjižavanje obustava po osnovu otplate kredita

Osiguranje depozita

Osiguranje depozita važeće od 01.01.2023.

Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA NOVE HRVATSKE BANKE D.D. ZA PROFESIONALNE ULAGATELJE

POLITIKA IZVRŠAVANJA NALOGA NOVE HRVATSKE BANKE D.D. ZA PROFESIONALNE ULAGATELJE

INFORMACIJE O RIZICIMA POVEZANIM S TRANSAKCIJAMA SA FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA

Arhiva

Korisne informacije

SEPA je jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. Single Euro Payments Area) na kojemu platitelji mogu plaćati i primati plaćanja u eurima uz jednake osnovne uvjete, prava i obveze, neovisno o njihovoj lokaciji. Područje SEPA-e obuhvaća 34 države: sve članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino. Na cijelom SEPA području platne transakcije izvršavaju se u skladu sa SEPA standardima, pravilima i postupcima.

Primjena SEPA-e u Republici Hrvatskoj

SEPA se prvenstveno odnosi na tehničke standarde i pravila izvršavanja prekograničnih i nacionalnih plaćanja u eurima, ali se primjenjuje i na platne transakcije u kunama.

Promjene koje donosi SEPA promjena postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja.

Postojeće tehničke i tehnološke infrastrukture za podnošenje datoteke s nalozima (pain.001) i prihvat datoteke s izvatkom (camt.053) u formatu ISO 20022 XML (SEPA format) treba prilagoditi kako bi se 4. travnja 2016. nalozi provodili po SEPA pravilima.

Svi klijenti koji ne uspiju prilagoditi postojeću infrastrukturu za podnošenje datoteka s nalozima pain.001 kao pomoć u migraciji na poruku pain.001 moći će koristiti "Konverter zbrojnog naloga u poruku pain.001" čije je korištenje besplatno do 01. rujna 2017.godine. Obavijest o mogućnosti korištenja konvertera bit će objavljena po dostupnosti istog.

Početkom primjene Nova hrvatska banka d.d. neće implementirati i podržavati sljedeće promjene:

  • poruka "Informacija o prometu i stanju - camt.052.001.02 BankToCustomerAccountReportV02"

  • poruka "Obavijest o terećenju/odobrenju - camt.054.001.0 BankToCustomerDebitCreditNotificationV02"

Trebate pomoć?