SEPA izravno terećenje

Izravno terećenje u kunama

Usluga

SEPA Izravno terećenje u kunama je nacionalna platna usluga za terećenje transakcijskog računa platitelja, kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi Suglasnosti platitelja. 

Dana 5. lipnja 2017. godine započinje primjena SEPA Izravnih terećenja.

Potpisivanjem Suglasnosti za SEPA izravno terećenje platitelj daje Suglasnost primatelju plaćanja za iniciranje naloga SEPA izravnog terećenja na teret transakcijskog računa platitelja te se ona ujedno smatra i autorizacijom danom Banci platitelja za terećenje transakcijskog računa platitelja.

Nova hrvatska banka je kao pružatelj platnih usluga pristupila Osnovnoj i Poslovnoj HRK SDD shemi, čime je svojim klijentima omogućila korištenje usluge SEPA Izravnih terećenja u svojstvu platitelja ili primatelja plaćanja.

Upute i dokumentaciju možete pronaći na službenim stranicama www.sepa.hr.

Za sve dodatne informacije i pitanja u svezi pružanja usluge SEPA Izravna terećenja na strani platitelja ili primatelja plaćanja molimo Vas da kontaktirate svog Menadžera/Savjetnika za poslovanje s poslovnim subjektima ili pozivom na besplatni info telefon Banke: 0800 0600.

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Naknade i kamate

I Fees for payment transaction services for business entities and Financial institutions (valid from 1.1.2023.)

I Naknade za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte i Financijske institucije (važeće od 1.1.2023.)

II Fees for card transaction (valid from 1.1.2023.)

II Naknade za kartično poslovanje (važeće od 1.1.2023.)

Mastercard Debit

Arhiva

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga

Odluka o utvrđivanju kamatnih stopa (važeća od 01.01.2023)

Opći uvjeti SEPA izravna terečenja za poslovne subjekte (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima (vrijede od 01.01.2023.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga poslovnim subjektima (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard Business (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za korištenje debitne business kartice po poslovnom računu (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za korištenje EFT POS terminala (važeći od 01.01.2023)

Arhiva

Zahtjev i dokumentacija

Upitnik o Sankcijama prilikom uspostave poslovnog odnosa za poslovne subjekte

Upitnik za politički izložene osobe (PIO)

Izjava o poreznoj pripadnosti

Tabela za vlasničku strukturu

Podaci o stvarnom vlasniku poslovnog subjekta

Upitnik za klijente – poslovne subjekte fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku/slobodnu djelatnost

FATCA/CRS informacije za klijente

Liste potrebne dokumentacije za otvaranje multivalutnog transakcijskog računa – rezidenata i nerezidenata

Upitnik za klijente – poslovne subjekte pravne osobe

Ugovor o otvaranju i vođenju multivalutnog transakcijskog računa

Prijava potpisa Krajnjih korisnika debitne business kartice

Prijava potpisa za multivalutni transakcijski račun (duža verzija)

Prijava potpisa za multivalutni transakcijski račun (skraćena verzija)

Zahtjev za otvaranje i vođenje multivalutnog transakcijskog računa

Terminski planovi izvršenja transakcija

Terminski plan izvršenja platnih transakcija poslovnih subjekata (važeći od 01.01.2023.)

SEPA

Potrebna dokumentacija i konačni formati

Isplata osobnih primanja i ustege

Zbrojni nalog

Uputa za zbrojni nalog

Novi zbrojni nalog uključuje vrstu naloga 5 - ustege.

Uputa za dostavljanje podataka na magnetskom mediju za automatsko rasknjižavanje obustava po osnovu otplate kredita

Osiguranje depozita

Osiguranje depozita važeće od 01.01.2023.

Opći uvjeti

Arhiva

Trebate pomoć?