SEPA izravno terećenje

Izravno terećenje u kunama

Usluga

SEPA Izravno terećenje u kunama je nacionalna platna usluga za terećenje transakcijskog računa platitelja, kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi Suglasnosti platitelja. 

Dana 5. lipnja 2017. godine započinje primjena SEPA Izravnih terećenja.

Potpisivanjem Suglasnosti za SEPA izravno terećenje platitelj daje Suglasnost primatelju plaćanja za iniciranje naloga SEPA izravnog terećenja na teret transakcijskog računa platitelja te se ona ujedno smatra i autorizacijom danom Banci platitelja za terećenje transakcijskog računa platitelja.

Sberbank d.d. je kao pružatelj platnih usluga pristupila Osnovnoj i Poslovnoj HRK SDD shemi, čime je svojim klijentima omogućila korištenje usluge SEPA Izravnih terećenja u svojstvu platitelja ili primatelja plaćanja.

Upute i dokumentaciju možete pronaći na službenim stranicama www.sepa.hr.

Za sve dodatne informacije i pitanja u svezi pružanja usluge SEPA Izravna terećenja na strani platitelja ili primatelja plaćanja molimo Vas da kontaktirate svog Menadžera/Savjetnika za poslovanje s poslovnim subjektima ili pozivom na besplatni info telefon Banke: 0800 0600.

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Naknade i kamate

II Naknade za kartično poslovanje (važeći od 01.03.2022.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga poslovnim subjektima (vrijedi od 01.03.2022.)

Odluka o utvrđivanju kamatnih stopa te pravilnik o načinu i rokovima obračuna kamate po kreditima i depozitima (vrijedi od 01.03.2022.)

Opći uvjeti SEPA Izravnog terećenja za poslovne subjekte (vrijede od 25.05.2018.)

Opći uvjeti poslovanja Sberbank d.d. za profesionalne ulagatelje (vrijede od 01.01.2019.)

Informacije o rizicima povezanim s transakcijama sa financijskim instrumentima (vrijedi od 01.01.2019.)

Politika izvršavanja naloga Sberbank d.d. za profesionalne ulagatelje (vrijedi od 01.01.2019.)

Zahtjev i dokumentacija

Pristupnica za izdavanje Maestro Business kartice

FATCA CRS informacije za klijente

Informacije klijentima za otvaranje multivalutnog transakcijskog računa

Terminski planovi izvršenja transakcija

Terminski plan za devizni platni promet

Terminski plan za kunski platni promet

Terminski plan za obavljanje SEPA Izravnih terećenja za poslovne subjekte

SEPA

Potrebna dokumentacija i konačni formati

Isplata osobnih primanja i ustege

Zbrojni nalog

Uputa za zbrojni nalog

Novi zbrojni nalog uključuje vrstu naloga 5 - ustege.

Uputa za dostavljanje podataka na magnetskom mediju za automatsko rasknjižavanje obustava po osnovu otplate kredita

Osiguranje depozita

Osiguranje depozita

Opći uvjeti

Obavijest o stupanju Općih uvjeta za Mastercard Identity Check na snagu sa 16.10.2019

Opći uvjeti za korištenje Maestro business kartice po poslovnom računu (vrijede od 14.09.2019.)

Opći uvjeti za korištenje Mastercard Identity Check (vrijede od 14.09.2019.)

Opći uvjeti za izdavanje Maestro Business kartice (vrijede od 12.02.2019.)

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa (vrijede od 25.05.2018.)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard Business kartica (vrijede od 30.03.2020.)

Opći uvjeti za korištenje Maestro business kartice po poslovnom računu (vrijede od 30.03.2020.)

Obavijest o dopuni Općih uvjeta vezano za bekontaktne limite

Trebate pomoć?