Platni promet sa inozemstvom

Pouzdan partner za vaše poslovanje sa stranim tržištima

Naša ponuda

Kompletan servis na jednom mjestu.

  • Efikasna i brza usluga obavljanja inozemnog platnog prometa u svim poslovnicama banke

  • Obavljanje transakcija SWIFT mrežom koja osigurava tajnost, brzinu, sigurnost i jednostavnost

  • Dokumentarni poslovi (akreditivi i garancije)

  • Stručna pomoć i podrška visoko obučenih radnika Banke

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Naknade i kamate

I Fees for payment transaction services for business entities and Financial institutions (valid from 1.1.2023.)

I Naknade za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte i Financijske institucije (važeće od 1.1.2023.)

II Fees for card transaction (valid from 1.1.2023.)

II Naknade za kartično poslovanje (važeće od 1.1.2023.)

Mastercard Debit

Arhiva

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga

Odluka o utvrđivanju kamatnih stopa (važeća od 01.01.2023)

Opći uvjeti SEPA izravna terečenja za poslovne subjekte (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima (vrijede od 01.01.2023.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga poslovnim subjektima (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard Business (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za korištenje debitne business kartice po poslovnom računu (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za korištenje EFT POS terminala (važeći od 01.01.2023)

Arhiva

Zahtjev i dokumentacija

Upitnik o Sankcijama prilikom uspostave poslovnog odnosa za poslovne subjekte

Upitnik za politički izložene osobe (PIO)

Izjava o poreznoj pripadnosti

Tabela za vlasničku strukturu

Podaci o stvarnom vlasniku poslovnog subjekta

Upitnik za klijente – poslovne subjekte fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku/slobodnu djelatnost

FATCA/CRS informacije za klijente

Liste potrebne dokumentacije za otvaranje multivalutnog transakcijskog računa – rezidenata i nerezidenata

Upitnik za klijente – poslovne subjekte pravne osobe

Ugovor o otvaranju i vođenju multivalutnog transakcijskog računa

Prijava potpisa Krajnjih korisnika debitne business kartice

Prijava potpisa za multivalutni transakcijski račun (duža verzija)

Prijava potpisa za multivalutni transakcijski račun (skraćena verzija)

Zahtjev za otvaranje i vođenje multivalutnog transakcijskog računa

Terminski planovi izvršenja transakcija

Terminski plan izvršenja platnih transakcija poslovnih subjekata (važeći od 01.01.2023.)

SEPA

Potrebna dokumentacija i konačni formati

Isplata osobnih primanja i ustege

Zbrojni nalog

Uputa za zbrojni nalog

Novi zbrojni nalog uključuje vrstu naloga 5 - ustege.

Uputa za dostavljanje podataka na magnetskom mediju za automatsko rasknjižavanje obustava po osnovu otplate kredita

Osiguranje depozita

Osiguranje depozita važeće od 01.01.2023.

Opći uvjeti

Arhiva

Zainteresiran/a sam za Platni promet sa inozemstvom

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Korisne informacije

Poslovanje Vašega poduzeća s inozemstvom predstavlja uvijek novi izazov te znači napredak u razvoju jer će uvoz, a osobito izvoz roba i usluga na strana tržišta osigurati Vašemu društvu povećanje poslovanja kao i profita. Upravo ovdje dolazi do izražaja brza i kvalitetna usluga Vaše banke.

U obavljanju financijskih transakcija s inozemstvom koristimo se SWIFT mrežom koja osigurava tajnost, brzinu, sigurnost i jednostavnost.

Naša swift adresa : VBCRHR22

Garancije

  • U svakodnevnu poslovanju u zemlji česta je potreba za bankarskom garancijom. Sudionici natječaja moraju predočiti bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude, carinski obveznik može podnijeti garanciju za plaćanje svih carinskih obveza, a za povrat primljenoga predujma ili plaćanje isporučene robe jamči se platežnom garancijom.

Dokumentarni akreditivi

  • Dokumentarni akreditiv je instrument platnog prometa s inozemstvom koji predstavlja najsigurniji instrument plaćanja , koji maksimalno štiti kako kupca , tako i prodavatelja.

Doznake iz inozemstva

  • Sredstva koja očekuju od svojih partnera iz inozemstva temeljem prodanih roba ili usluga ili temeljem inozemnog kredita, Nova hrvatska banka d.d. će brzo i jednostavno doznačiti na klijentima na devizni račun.

  • Preduvjet su točne instrukcije koje treba dati pošiljatelju sredstava koje uključuju: IBAN klijenta i SWIFT adresu banke.

  • Temeljem izjave o trajnom rasporedu deviznih sredstava, Banka će izravno odobriti na račun klijenta.

Doznake u inozemstvo

Zahvaljujući dobroj povezanosti sa matičnom bankom i mrežom korespodentnih banaka, Nova hrvatska banka će brzo i efikasno izvršiti svako plaćanje u inozemstvo. U slučaju da se radi o plaćanju na banku koja je u okviru grupe transfer se vrši u roku jednog dana.

Trebate pomoć?