Domaći platni promet

Jednostavno, brzo i povoljno

Naša ponuda

Kompletan servis na jednom mjestu.

 • Provođenje platnih naloga unutar i među bankama u realnom vremenu

 • Efikasna i brza usluga obavljanja platnog prometa u svim poslovnicama banke

 • Zaprimanje izvadaka po računu putem nekoliko distribucijskih kanala:

  • fax

  • e-banking

  • poslovnice Banke

  • poslovnice FINA-e

  • poštom na željenu adresu

 • Maksimalna sigurnost podataka o poslovanju

 • Stručna pomoć i podrška visoko obučenih radnika Banke

Korisne informacije

Osnivački kapital

Uplata osnivačkog kapitala je preduvjet za osnivanje trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj. Najniži iznos osnivačkog kapitala određen je zakonom.

Banka će klijentu izdati Potvrdu o uplati osnivačkog kapitala, nakon primljene uplate.

Uplata osnivačkog kapitala domaćeg poslovnog subjekta ili građanina

 • na žiro račun Nove hrvatske banke d.d. HR1225030071011111116

 • s pozivom na broj odobrenja račun klijenta za uplatu osnivačkog pologa.

Uplata osnivačkog kapitala strane osobe

 • Osnivački kapital može biti uplaćen u kunama ili devizama posredstvom inozemne banke

Upute za priljev iz inozemstva

Naziv banke

Nova hrvatska banka d.d.

Swift adresa

VBCRHR22

Svrha uplate

Uplata osnivačkog kapitala za osnivanje ... (navesti naziv domaće tvrtke koja se osniva)

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Naknade i kamate

I Fees for payment transaction services for business entities and Financial institutions (valid from 1.1.2023.)

I Naknade za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte i Financijske institucije (važeće od 1.1.2023.)

II Fees for card transaction (valid from 1.1.2023.)

II Naknade za kartično poslovanje (važeće od 1.1.2023.)

Mastercard Debit

Arhiva

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga

Odluka o utvrđivanju kamatnih stopa (važeća od 01.01.2023)

Opći uvjeti SEPA izravna terečenja za poslovne subjekte (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima (vrijede od 01.01.2023.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga poslovnim subjektima (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard Business (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za korištenje debitne business kartice po poslovnom računu (važeći od 01.01.2023)

Opći uvjeti za korištenje EFT POS terminala (važeći od 01.01.2023)

Arhiva

Zahtjev i dokumentacija

FATCA/CRS informacije za klijente

Liste potrebne dokumentacije za otvaranje multivalutnog transakcijskog računa – rezidenata i nerezidenata

Terminski planovi izvršenja transakcija

Terminski plan izvršenja platnih transakcija poslovnih subjekata (važeći od 01.01.2023.)

SEPA

Potrebna dokumentacija i konačni formati

Isplata osobnih primanja i ustege

Zbrojni nalog

Uputa za zbrojni nalog

Novi zbrojni nalog uključuje vrstu naloga 5 - ustege.

Uputa za dostavljanje podataka na magnetskom mediju za automatsko rasknjižavanje obustava po osnovu otplate kredita

Osiguranje depozita

Osiguranje depozita važeće od 01.01.2023.

Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA NOVE HRVATSKE BANKE D.D. ZA PROFESIONALNE ULAGATELJE

POLITIKA IZVRŠAVANJA NALOGA NOVE HRVATSKE BANKE D.D. ZA PROFESIONALNE ULAGATELJE

INFORMACIJE O RIZICIMA POVEZANIM S TRANSAKCIJAMA SA FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA

Arhiva

Trebate pomoć?