Garancije

Garancija za uspješno poslovanje

Prednosti

Nova hrvatska banka d.d. izdaje sve uobičajene garancije u zemlji i u poslovanju s inozemstvom

  • Platežne garancije

  • Garancije za pravodobno i kvalitetno izvršenje posla

  • Ponudbene garancije

  • Garancije za povrat avansa

  • Carinske garancije

  • Okvirno financiranje za izdavanje garancija

Trebate pomoć?