Financijska tržišta

Pristup financijskim tržištima putem Nove hrvatske banke d.d.

Sektor Financijska tržišta Nova hrvatska banka d.d. organiziran je prema funkcionalnosti i području poslovanja u dvije organizacijske jedinice:

Trgovanje

Odjel Tgovanja pokriva trgovanje financijskim instrumentima s domaćim i stranim bankovnim institucijama, centralnom bankom, te Ministarstvom financija RH.

 

Kontakti:          

Tel +385 1 4801 843

Tel +385 1 4801 888

Tel +385 1 4801 208

globalmarkets@novahrvatskabanka.hr

 

Prodaja

Odjel Prodaje pokriva trgovanje sa korporativnim klijentima i ostalim nebankovnim financijskim institucijama slijedećim financijskim instrumentima:

  • Oročavanje depozita
  • FX Spot transakcije
  • FX Outright (Forward) transakcije
  • FX Swap transakcije
  • Margin trading (trgovanje na osnovu kolaterala)
  • Interest Rate Swap transakcije
  • Cross Currency Swap transakcije
  • Repo transakcije
  • Kupoprodaja trezorskih zapisa i obveznica RH

 

Kontakt:              

+385 1 4801 226

+385 1 4801 368

+385 1 4801 251

globalmarkets@novahrvatskabanka.hr

Trebate pomoć?