Investicijski kredit

Kredit za razvoj vašeg poslovanja

Prednosti

Obilježja Investicijskog kredita

Financiranje ulaganja u dugotrajnu imovinu i djelomično u obrtna sredstva.

  • Rok povrata je do 10 godina

  • Mogućnost počeka do 24 mjeseca

  • Sredstva se mogu koristiti jednokratno ili u više tranši

  • Refinanciranje kredita drugih banaka

  • Mogućnost djelomičnog prijevremenog zatvaranja kredita u slučaju dobivanja bespovratnih sredstava fondova

  • Valuta kredita: krediti se odobravaju u valuti, kunama ili kunama uz primjenu valutne klauzule

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Naknade i kamate

II Naknade za kartično poslovanje (važeći od 01.03.2022.)

Opći uvjeti za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima

Opći uvjeti za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima (vrijede od 01.03.2022.)

Obrasci za naloge za kupnju i prijenos sredstava

Trebate pomoć?