Nova hrvatska banka MASTERCARD KARTICA
PRIHODI, OBAVEZE, ZAPOSLENJE
OSOBNI PODACI

Ako ne dođe do uspostave poslovnog odnosa Nova hrvatska banka d.d. podatke unesene u obrascu čuva 6 mjeseci nakon čega ih briše. Više o samim pravima moguće je saznati u Pravilima o Nove hrvatske banke d.d. za klijente i ostale sudionike i u Informacije o obradi osobnih podataka u OSR sustavu.