Naknade i kamate
2023

Odluka o kamatama i naknadama u kreditnom poslovanju s potrošačima - vrijedi od 05.01.2023.

Odluka o kamatama i naknadama u kreditnom poslovanju s potrošačima važeća od 4.1.2023.

Popis usluga - u primjeni od od 4.1.2023.

Popis usluga - u primjeni od od 1.1.2023.

2022

Odluka o kamatama i naknadama Nove hrvatske banke dd u poslovanju s fizičkim osobama u primjeni od 19.12.2022.

Izvod iz Tarife - KTA krediti, u primjeni od 01.11.2022.

Popis usluga - u primjeni od od 1.11.2022.

Odluka o kamatama i naknadama Nove hrvatske banke dd u poslovanju s fizičkim osobama u primjeni od 14.12.2022.

Odluka o kamatama i naknadama Nove hrvatske banke dd u poslovanju s fizičkim osobama važeća od 1.1.2023.

Odluka o kamatama i naknadama u kreditnom poslovanju s potrošačima važeća od 1.1.2023.

Izvodi iz tarife - kartično poslovanje - važeće od 15.10.2021

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Nova hrvatska banka d.d. važeća od 15.10.2022.

Mastercard Debit

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 06.10.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Nova hrvatska banka d.d. važeća od 26.09.2022.

Naknade i uvjeti za plaćanje računa i režija na prodajnim mjestima ugovorenih Partnera Nove hrvatske banke d.d., u poslovanju s fizičkim osoba važeće od 26.09.2022

Odluka o kaOdluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Nova hrvatska banka d.d. važeća od 27.9.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Nova hrvatska banka d.d. važeća od 01.09.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Nova hrvatska banka d.d. važeća od 15.08.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Nova hrvatska banka d.d. važeća od 20.07.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Nova hrvatska banka d.d. važeća od 01.07.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Nova hrvatska banka d.d. važeća od 1.6.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Nova hrvatska banka d.d. važeća od 2.5.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 18.3.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Sberbank d.d. - u sanaciji - važeća od 15.3.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 25.2.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 15.2.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 11.2.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 5.1.2022.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 1.1.2022.

2021

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 11.12.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 2.12.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 29.11.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 22.11.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 25.10.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 18.10.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 15.10.2021.

Obavijest o promjeni Općih uvjeta kreditnih kartica građana i Odluke o kamatama i naknadama za fizičke osobe od 15.10.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 1.10.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 26.08.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 1.07.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 23.06.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 14.06.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 28.05.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 14.05.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 12.05.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 06.04.2021.

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta za pružanje platnih usluga i Naknada - (vrijede od 01.04.2021.)

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 01.04.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 03.02.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 04.01.2021.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 01.01.2021.

2020

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 07.12.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 09.11.2020.

Pojašnjenje izmjene Odluke o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 09.11.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 26.10.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 07.10.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 18.09.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 16.09.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 01.08.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 01.08.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 20.07.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 01.07.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe -važeća od 17.05.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 18.4.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 15.04.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 19.3.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 11.3.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 1.3.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 7.2.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 1.1.2020.

2019

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 15.12.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 25.10.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 21.10.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 16.09.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 14.09.2019

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 01.09.2019

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 19.08.2019

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 31.07.2019

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 29.07.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 11.07.2019

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 8.07.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 01.07.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 8.05.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 06.05.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 30.04.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 10.04.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 04.04.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 03.04.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.02.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 03.01.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.01.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.01.2019.

2018

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 21.11.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 08.11.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.11.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.10.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 10.09.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.08.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 17.07.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.07.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.06.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.05.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.05.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.05.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 16.03.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.02.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.02.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 04.01.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.01.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.01.2018.

2017

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 23.12.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.12.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 27.10.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.10.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.08.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.07.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.07.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 29.06.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.06.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 05.06.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 10.05.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 12.04.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.03.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 06.03.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.02.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 13.02.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.01.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 13.01.2017.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.01.2017.

2016

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 12.12.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.11.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.11.2016

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.11.2016.

Pojašnjenje promjena kamata i naknada u poslovanju sa fizičkim osobama - 18.10.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 18.10.2016

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 16.09.2016

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 05.09.2016

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.08.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 18.07.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.07.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 17.06.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 10.06.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.06.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.05.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 16.05.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.05.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 14.04.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 18.03.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 14.03.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.03.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 08.02.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 29.01.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 14.01.2016.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.01.2016.

2015

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 24.12.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.12.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.12.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 27.11.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.11.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.11.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.10.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 23.10.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 19.10.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 13.10.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 10.10.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 22.09.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 21.08.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 17.08.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 05.08.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.08.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 29.06.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.05.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 22.04.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 04.04.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 03.04.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.04.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 16.03.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 11.03.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 03.03.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.02.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 31.01.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.01.2015.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.01.2015.

2014

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 13.12.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 06.12.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 29.11.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 22.11.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.11.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 08.11.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 05.11.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 27.10.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 27.09.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 08.08.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.08.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.07.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 18.07.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 05.07.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 24.06.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 06.05.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 22.04.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 21.03.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.02.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.01.2014.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.01.2014. 2

2013

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 12.12.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 19.12.2013. 2

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 19.12.2013. 1

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 03.12.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 13.11.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.10.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 17.10.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.09.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.09.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.08.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 21.08.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 19.08.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.08.2013. 2

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.08.2013. 1

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 11.07.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 08.07.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.07.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.06.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.06.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.05.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.05.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 17.04.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.03.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 08.02.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.02.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.02.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.01.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 19.01.2013.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.01.2013.

2012

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.12.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.10.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 19.10.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 04.10.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 18.09.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 13.09.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.08.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.08.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 16.08.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.07.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 21.07.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.07.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.07.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.07.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.06.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.06.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 23.05.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.05.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.05.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.04.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.04.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 23.04.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 16.04.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.03.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.03.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 12.03.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.03.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 05.01.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 04.01.2012.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.01.2012.

2011

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 22.12.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.12.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.10.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 19.09.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 12.09.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.09.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 05.08.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 18.07.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.07.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.07.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.06.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.05.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 22.04.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.04.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 14.04.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 13.04.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 12.04.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.04.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 31.03.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 24.03.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.03.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 14.03.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 10.03.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 24.02.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 10.02.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.02.2011.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 03.01.2011.

2010

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 22.11.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 04.10.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.09.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 31.08.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.08.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 13.08.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 06.08.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 29.07.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 08.07.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.07.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.06.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.06.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 10.06.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 31.05.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.05.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.05.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 12.05.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 04.05.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 06.04.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.04.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.03.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 18.03.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 17.03.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.02.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.02.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.01.2010.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.01.2010.

2009

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 23.12.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.12.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 10.12.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.11.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 27.10.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 16.10.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.10.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.10.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.09.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 14.09.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.09.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.08.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.08.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 29.07.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 27.07.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.07.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.07.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.07.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.06.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.06.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.06.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 05.06.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.05.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.05.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.05.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 23.04.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 17.04.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 08.04.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.04.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.04.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.03.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 18.03.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 12.03.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.03.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 23.02.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.01.2009.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.01.2009.

2008

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 22.12.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.12.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 27.11.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 17.11.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 06.11.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 23.10.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 21.10.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 14.10.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.10.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 22.09.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 16.09.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.09.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.08.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.06.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 16.06.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.05.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 23.05.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 05.05.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 21.04.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.04.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.04.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 31.03.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 29.02.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.02.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.02.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 04.02.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.01.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 18.01.2008.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 17.01.2008.

2007

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 31.12.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 10.12.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.11.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.11.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 19.11.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.11.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.11.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 19.10.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.08.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.07.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.07.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.06.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 24.05.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 22.05.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 21.05.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 17.05.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 16.05.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 03.05.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 05.04.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.04.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.03.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 14.03.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 12.03.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 05.03.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.02.2007.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.01.2007.

2006

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 31.12.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 14.12.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.12.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 23.11.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 03.11.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.10.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.09.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.09.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 11.09.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 11.08.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.08.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 03.07.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 27.06.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.06.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 21.06.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.06.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 31.05.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.05.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 18.05.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.05.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.04.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.04.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 13.04.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 11.04.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 06.04.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.03.2006.

TARIFA_20060328Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.03.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 06.03.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.02.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.02.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.02.2006.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.01.2006.

2005

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 21.12.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 18.11.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 11.11.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 03.11.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 04.10.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 22.08.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 12.08.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 27.06.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 11.05.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 06.05.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.05.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 11.04.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 08.04.2005.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 19.01.2005.

2004

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 30.12.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.12.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 15.12.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 13.12.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 06.12.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.11.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 28.10.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 12.10.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 29.09.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.09.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.07.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 05.07.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.06.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 07.06.2004.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 20.05.2004.

1

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Nova hrvatska banka d.d. važeća od 01.11.2022.

Opći uvjeti
2023

OBAVIJEST - izmjena Općih uvjeta akata Banke

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Nove hrvatske banke d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva (vrijede od 20.7.2022.)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta za digitalno bankarstvo i Tarife naknada_u primjeni od 20.7.2022.

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Mastercard kreditnih kartica (vrijede od 20.07.2022.)

Opći uvjeti za korištenje Mastercard Identity Check

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Nove hrvatske banke d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva (vrijede od 1.7.2021.)

2022

Novi Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice (vrijede od 30.03.2020.)

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije - (28.7.2018.)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja za potrošače - (vrijede 08.02.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju debitne kartice Banke - u primjeni od 15.10.2022

Mastercard Debit

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima - u primjeni od 15.10.2022

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Nove hrvatske banke d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva (vrijede od 1.9.2022.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 1.9.2022.)

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije (vrijede od 28.07.2018)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima - (vrijede od 02.05.2022.)

Pojašnjenje promjena općih uvjeta za digitalno bankarstvo i naknada (vrijede od 1.7.2021.)

Opći uvjeti u poslovanju s građanima (vrijede od 15.04.2022).pdf

OBAVIJEST odgoda primjene OU i Tarife (vrijede od 15.03.2022.)

Opći uvjeti u poslovanju s građanstvom (vrijede od 02.03.2022.)

2021

Opći uvjeti za poslovanje s građanima za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 17.05.2020.)

Opći uvjeti u poslovanju s građanstvom - (vrijede od 15.04.2021.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Mastercard kreditnih kartica (vrijede od 15.10.2021.)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima - (vrijede od 19.04.2021.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima - (vrijede od 19.04.2021.)

Opći uvjeti u poslovanju s građanstvom - (vrijede od 03.02.2021.)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta za pružanje platnih usluga i Naknada - (vrijede od 01.04.2021.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima - (vrijede od 01.04.2021.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - (vrijede od 01.07.2020.)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta - (vrijede od 03.02.2021.)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta i Promjena odluke o kamatama i naknadama za poslovanje s građanima Sberbank d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva od 17.05.2020

2020

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta za pružanje platnih usluga (vrijede od 19.04.2020.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 19.04.2020.)

2019

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 24.04.2019.)

Opći uvjeti MasterCard Sberbank Konzum Kartica (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju MasterCard kartice (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice (vrijede od 07.02.2019.)

2018

Obavijest o dopuni Općih uvjeta vezanih za kartično poslovanje - beskontaktne kartice (07.12.2018.)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 28.07.2018.)

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa (vrijede od 25.05.2018.)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 25.05.2018.)

2017

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 06.03.2017.)

2016

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 01.10.2016)

2014

Opći uvjeti za poslovanje s građanima

2013

Opći uvjeti za poslovanje s građanima

2012

Opći uvjeti za poslovanje s građanima

2011

Opći uvjeti za poslovanje s građanima

Opći uvjeti za poslovanje s građanima

Opći uvjeti za poslovanje s građanima

2009

Opći uvjeti za poslovanje s građanima

Opći uvjeti za poslovanje s građanima

2005

Opći uvjeti za poslovanje s građanima

2004

Opći uvjeti za poslovanje s građanima

2003

Opći uvjeti za poslovanje s građanima

Opći uvjeti za poslovanje s građanima

Opći uvjeti (ostalo)
2023

OBAVIJEST - izmjena Općih uvjeta akata Banke

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta za digitalno bankarstvo i Tarife naknada_u primjeni od 20.7.2022.

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Nove hrvatske banke d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva (vrijede od 20.7.2022.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Mastercard kreditnih kartica (vrijede od 20.07.2022.)

Opći uvjeti za korištenje Mastercard Identity Check

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Mastercard kreditnih kartica (vrijede od 15.10.2021.)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Nove hrvatske banke d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva (vrijede od 1.7.2021.)

2022

Novi Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice (vrijede od 30.03.2020.)

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije - (28.7.2018.)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja za potrošače - (vrijede 08.02.2019.)

Pojašnjenje promjena općih uvjeta za digitalno bankarstvo i naknada (vrijede od 1.7.2021.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Mastercard Standard kartice (vrijedi od 19.4.2022.)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Sberbank d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva (vrijede od 2.3.2022.)

2021

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Standard kartice (vrijedi od 30.03.2020.)

Opći uvjeti za korištenje Mastercard Identity Check

Obavijest o promjeni Općih uvjeta kreditnih kartica građana i Odluke o kamatama i naknadama za fizičke osobe od 15.10.2021.

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 19.4.2022.)

Obavijest o stupanju Općih uvjeta za Mastercard Identity Check na snagu sa 16.10.2019

Obavijest o dopuni Općih uvjeta vezano za bezkontaktne limite

Obavijest o dopuni Općih uvjeta za korištenje Mastercard kartice (vrijede od 30.3.2020.)

Obavijest o dopuni Općih uvjeta i Naknada

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 02.05.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Konzum kartice (vrijede od 30.03.2020.)

2020

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice (vrijede od 14.9.2019.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 30.03.2020.)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Sberbank d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 14.09.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Konzum kartice (vrijede od 14.9.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Standard kartice (vrijedi od 14.9.2019.)

Politika kamatnih stopa
2023

Politika promjenjivosti kamatnih stopa u kreditno depozitnim poslovima s potrošačima - 1.1.2023.

2022

Politika kamatnih stopa u kreditno depozitnim poslovima s potrošačima - 28.03.2022.

Politika kamatnih stopa u kreditno depozitnim poslovima s potrošačima_ Sberbank d.d. u sanaciji - 10.03.2022.

2019

Politika kamatnih stopa u kreditno depozitnim poslovima s potrošačima - 27.12.2019.

Politika kamatnih stopa u kreditno depozitnim poslovima s potrošačima - 16.7.2019.

2013

Politika kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

2011

Politika kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Trebate pomoć?