Uvođenje EURA

Uvođenje eura jedan je od najznačajnijih i najzahtjevnijih projekata u Hrvatskoj, a uloga banaka u cijelom procesu je iznimno važna.

Planirani datum uvođenja eura je 1. siječnja 2023. godine. U Novoj hrvatskoj banci intenzivno radimo na prilagodbi poslovnih procesa za konverziju i nastavak poslovanja u eurima.

O svim važnim aktivnostima ćemo svoje klijente pravovremeno obavijestiti, a na ovoj stranici donosimo najvažnije informacije o procesu uvođenja eura, kao i o razdoblju nakon što euro postane službena valuta.

Pozivamo vas da gotovinu koju čuvate u kunama na vrijeme donesete u Banku gdje ju možete položiti na račun ili izabrati neki od naših atraktivnih modela štednje, kako bi se vaše kune na računu ili na štednji automatski 1. siječnja 2023. godine konvertirale u eure.

5. rujna 2022.
1. siječnja 2023.
15. siječnja 2023.
31. prosinca 2023.

5. rujna 2022.

Prema najavama iz Ministarstva financija, od toga datuma  kreće dvojno iskazivanje cijena i važnijih iznosa na ispravama: istovremeno će iznosi biti navedeni i u kunama i protivrijednost u eurima.

1. siječnja 2023. 

Planirani datum uvođenja eura.

Kunska sredstva na računima kod banaka se u cijelosti pretvaraju u eure, bez naknade.
Kunski krediti i depoziti preračunat će se u eure prema fiksnom tečaju konverzije, bez naknada za klijente banaka.

Počinje razdoblje dvojnog optjecaja. U tom vremenu prilikom gotovinskog plaćanja moguće je koristiti i kune i eure.

15. siječnja 2023.

Četrnaest dana nakon uvođenja eura završava razdoblje dvojnog optjecaja i euro je jedino zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Novčanice i kovanice kune se mogu u bankama zamijeniti za eure.

31. prosinca 2023.

Protekom 12 mjeseci od uvođenja eura završava razdoblje zamjene gotovog novca u bankama. Preostale kune mogu se zamijeniti u Hrvatskoj narodnoj banci: novčanice bez vremenskog ograničenja, a kovanice do isteka 3 godine od dana uvođenja eura.

Također, završava razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena i važnijih iznosa. Ubuduće će se cijene, plaće i svi drugi iznosi iskazivati samo u eurima.

 

Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura je potaknuti povezanost među državama članicama Europske unije i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

Koji su zadani kriteriji za uvođenje eura?

Kriteriji za uvođenje eura odnose se na stabilnost cijena, održivost javnih financija, stabilnost tečaja i konvergenciju dugoročnih kamatnih stopa.

Kako će se preračunavati cijene iz kune u euro?

Za preračunavanje cijena primjenjivat će se službeni fiksni tečaj konverzije.

Što je to fiksni tečaj konverzije i kako se određuje?

Fiksni tečaj konverzije je tečaj po kojem će se kuna zamijeniti u euro. Objava fiksnog tečaja konverzije očekuje se sredinom 2022. godine te se očekuje da bi se mogao kretati oko razine 1 euro = 7,53450 kuna.

Tko određuje fiksni tečaj zamjene kune u euro?

Odluku će donijeti Vijeće Europske unije.

Kada će početi dvojno iskazivanje cijena?

Prema najavama iz Ministarstva financija, dvojno iskazivanje cijena trebalo bi početi 5. rujna 2022. godine.

Tko je dužan provoditi obvezu dvojnog iskazivanja cijena?

Obveza se odnosi na privatni i javni sektor. Banke su također dužne dvojno iskazati neke za klijenta važnije iznose; npr. iznos depozita, iznos kredita i sl.

Što podrazumijeva dvojno iskazivanje cijena?

Na računima, cjenicima i promotivnim materijalima cijene pojedinih proizvoda i usluga bit će iskazane i u kunama i u eurima. Plaće će također biti iskazane i u kunama i u eurima.

Kada ćemo uvesti euro?

Planirani datum uvođenja eura je 1. siječnja 2023. godine.

Što znači dan uvođenja eura?

  • Počinje fizička zamjena novčanica i kovanog novca kuna za euro u bankama. Najveću ulogu u postupku zamjene imat će banke.
  • Kreće i 14-dnevno razdoblje opticaja tijekom kojeg kuna i euro imaju status zakonskog sredstva plaćanja. Gotovinsko plaćanje je u tom razdoblju moguće u kunama i eurima, ali povrat gotovog novca je u eurima.
  • Kunska sredstva na računima kod banaka se u cijelosti pretvaraju u eure.
  • Svi krediti nominirani u kunama smatraju se kreditima u eurima.

Što nakon 14 dana po uvođenju eura?

Završava razdoblje dvojnog opticaja i euro postaje jedino zakonsko sredstvo plaćanja u RH.

Hoće li postojati rok za zamjenu gotovine?

Novčanice kuna mijenjat će se trajno, a kovanice kuna i lipa tri godine od dana uvođenja eura.

Gdje će se provoditi zamjena gotovine?

U prvih 12 mjeseci zamjena gotovog novca provodit će se u bankama, Fini i Hrvatskoj pošti. Nakon toga, zamjenu će vršiti Hrvatska narodna banka.

Hoće li se plaćati naknada za zamjenu valute?

U prvih 12 mjeseci banke su dužne bez naknadne mijenjati gotovinu u kunama do najviše 100 novčanica i 100 kovanica po jednoj transakciji. Zamjena kuna na bankovnim računima u eure se ne naplaćuje.

Što će se dogoditi s kreditima i depozitima koji su nominirani u kunama kada se uvede euro?

Kunski krediti i depoziti preračunat će se u eure prema fiksnom tečaju konverzije bez naknada za klijente banaka.

Koje bi glavne koristi mogli imati građani od uvođenje eura?

Najveća korist je nestanak valutnog rizika, no građani će imati i druge koristi.

Što nakon 12 mjeseci od uvođenja eura?

Banke u potpunosti prestaju pružati uslugu zamjene gotovog novca, koja je od tada moguća samo kod HNB-a koji će to činiti bez naknade. Također, završava razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena koje će od tada biti iskazana samo u eurima.

Prikaži više...

Više informacija o procesu uvođenja eura možete pronaći i na stranici Hrvatske narodne banke.

Za sva pitanja možete se obratiti na info@novahrvatskabanka.hr