Zamjenski krediti u kunama i eurima

Zatražite online ponudu

Zamijenite sve svoje postojeće obaveze jednim kreditom

Zamjenski krediti u kunama i eurima

Ostvarite svoje snove jer s bankom treba živjeti bolje!

 

Zamjenite svoje postojeće obaveze novim kreditom uz korištenje dodatnog iznosa gotovine, na rok otplate do 12 godina. Kredit možete podići do iznosa od 300.000 HRK kod kredita u kunama te do 40.000 EUR kod kredita uz valutnu klauzulu EUR i pri tome odabrati želite li fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu. Kredit će biti isplaćen na račun u Novoj hrvatskoj banci ili drugoj banci.

Predajte zahtjev u Vama najbližoj poslovnici ili putem online zahtjeva.

 

Izračunajte iznos mjesečnog anuiteta uz kreditni kalkulator

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici

Iznos kredita (u HRK)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u HRK)

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u EUR)

Opće informacije o zamjenskom kreditu

Kamatna stopa

 

VRSTA KAMATNE STOPE

PROMJENJIVA KAMATA

 FIKSNA KAMATA

NOMINALNA KAMATNA STOPA

od 4,70% do 6,80% godišnje

(EKS od 5,20%2 do 7,02%3)

od 4,70% do 6,80% godišnje

(EKS od 5,23%4 do 7,02%5)

PROMJENJIVA KAMATA

Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.novahrvatskabanka.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela

PARAMETRI PRONJENJIVOSTI

Promjenjivi dio kamate čini 6mjesečni EURIBOR za EUR ili 6mjesečni NRS2 za HRK, a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

 

Na dan 31.08.2022. visina 6 mjesečnog (6M) EURIBORA iznosi 1,08%, a visina 6 mjesečnog (6M) NRS2 za HRK iznosi 0,05%.

FIKSNA KAMATA

Fiksna kamatna stopa za cijelo razdoblje otplate kredita

Kredite uz fiksnu kamatnu stopu moguće je ugovoriti na rok od jedne do pet godina

1 Visina kamatne stope ovisi o individualnom odnosu Klijenta i Kreditora.  Individualni odnos Klijenta i Kreditora temelji se na statusu primarnog Klijenta odnosno statusu primarnog Klijenta uz radni odnos kod poslodavca koji je strateški partner Kreditora,  predaji zahtjeva za kredit putem web kanala te procjeni kreditnog rizika Klijenta.  Status primarnog Klijenta podrazumijeva: Klijente s otvorenim tekućim računom u Novoj hrvatskoj banci d.d. i redovnom priljevu mjesečnih primanja, te Klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja

2 EKS (efektivna kamatna stopa) je izračunat za iznos kredita od 10.000 EUR kod kredita uz valutnu klauzulu na EUR te na iznos od 75.000 HRK kod kredita u kunama, na 10 godina uz promjenjivu kamatnu stopu od 4,70% godišnje, a za klijenta koji ima status primarnog uz radni odnos kod poslodavca koji je strateški partner Kreditora, uzevši u obzir procjenu kreditnog rizika klijenta.

3 EKS (efektivna kamatna stopa) je izračunat za iznos kredita od 10.000 EUR kod kredita uz valutnu klauzulu na EUR te na iznos od 75.000 HRK kod kredita u kunama, na 10 godina uz promjenjivu kamatnu stopu od 6,80% godišnje, uzevši u obzir procjenu kreditnog rizika klijenta.

4 EKS (efektivna kamatna stopa) je izračunat za iznos kredita od 10.000 EUR kod kredita uz valutnu klauzulu na EUR te na iznos od 75.000 HRK kod kredita u kunama, na 5 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 4,70% godišnje, a za klijenta koji ima status primarnog Klijenta uz radni odnos kod poslodavca koji je strateški partner Kreditora, uzevši u obzir procjenu kreditnog rizika klijenta.

5 EKS (efektivna kamatna stopa) je izračunat za iznos kredita od 10.000 EUR kod kredita uz valutnu klauzulu na EUR te na iznos od 75.000 HRK kod kredita u kunama, na 5 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 6,80% godišnje, uzevši u obzir procjenu kreditnog rizika klijenta.

Kod kredita uz status primarnog klijenta uključen je trošak vođenja računa u iznosu od 14,00 HRK (1,86 EUR) mjesečno.

Navedeni eurski iznos (1,86 EUR) informativnog je karaktera te je izračunat po fiksnom tečaju konverzije (1 euro= 7,53450 kuna)

 

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Zahtjevi

Zahtjev za kredit

Zahtjev za kredit_obrazac za suduznika i jamca

Potvrda poslodavca

Obrazac za zaloznog duznika

Zahtjev za izradu informativne ponude za kredit

Kreditna dokumentacija

Dokumentacija za odobravanje nenamjenskih kredita

Dokumentacija za odobravanje stambenih kredita

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Nova hrvatska banka d.d. važeća od 15.10.2022.

Mastercard Debit

Naknade i uvjeti za plaćanje računa i režija na prodajnim mjestima ugovorenih Partnera Nove hrvatske banke d.d., u poslovanju s fizičkim osoba važeće od 26.09.2022

Odluka o kaOdluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe, Nova hrvatska banka d.d. važeća od 27.9.2022.

Arhiva

Opći uvjeti

OBAVIJEST - izmjena Općih uvjeta akata Banke

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Nove hrvatske banke d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva (vrijede od 20.7.2022.)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta za digitalno bankarstvo i Tarife naknada_u primjeni od 20.7.2022.

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Mastercard kreditnih kartica (vrijede od 20.07.2022.)

Opći uvjeti za korištenje Mastercard Identity Check

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Nove hrvatske banke d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva (vrijede od 1.7.2021.)

Novi Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice (vrijede od 30.03.2020.)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja za potrošače - (vrijede 08.02.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju debitne kartice Banke - u primjeni od 15.10.2022

Mastercard Debit

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima - u primjeni od 15.10.2022

Opći uvjeti za korištenje Mastercard Identity Check važeći od 15.10.2022

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Nove hrvatske banke d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva (vrijede od 1.9.2022.)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta i Odluke o kamatama i naknadama (vrijede od 1.9.2022.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 1.9.2022.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima - (vrijede od 02.05.2022.)

Opći uvjeti u poslovanju s građanima (vrijede od 15.04.2022).pdf

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno depozitnim poslovima s potrošačima - 28.03.2022.

Arhiva

Pravilnici

Rizici povezani uz kredit

Zainteresiran/a sam za Zamjenski kredit

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Ako ne dođe do uspostave poslovnog odnosa Nova hrvatska banka d.d. podatke unesene u obrascu čuva 6 mjeseci nakon čega ih briše. Više o samim pravima moguće je saznati u Pravilima o privatnosti Nove hrvatske banke d.d. za klijente i ostale sudionike i u Informacije o obradi osobnih podataka u OSR sustavu.

Čemu služi ova provjera?

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

  • Popunite obrazac

    Popunite online obrazac

  • Kontakt

    Kontaktirat će Vas naš osobni bankar

  • Sastanak

    S potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Trebate pomoć?