Stambeni krediti

Ostvarite san o vlastitom domu

Stambeni kredit

Stambenim kreditom brzo i jednostavno riješite stambeno pitanje, adaptirajte nekretninu ili refinancirajte postojeći stambeni kredit.

 

Izaberite iznos u skladu sa svojim potrebama

Izračunajte iznos mjesečnog anuiteta uz kreditni kalkulator

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici

Iznos kredita (EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (EUR)

Kamatne stope

Valuta kredita

EUR

Visina kamatne stope i EKS1

od 3,30% do 3,78% godišnje (EKS od 3,51% do 3,97%) 

VISINA KAMATNE STOPE OVISI O STATUSU PRIMARNOG KLIJENTA

VRSTA KAMATNE STOPE

fiksna prvih 60 mjeseci

a nakon toga promjenjiva

Promijenjiva kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.novahrvatskabanka.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela. Promjenjivi dio čini ugovoreni parametar: 6 mjesečni EURIBOR, a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Status primarnog klijenta podrazumijeva: klijente s otvorenim tekućim računom u Novoj hrvatskoj banci d.d. i redovnim priljevom primanja, te klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja.

1Efektivna kamatna stope (EKS) 3,51%  izračunata je za stambeni kredit u iznosu 80.000,00 EUR na 30 godina uz jednokratni trošak procjene nekretnine u visini 135,00 EUR, policu osiguranje nekretnine u visini  50,00 EUR godišnje  i mjesečni trošak vođenja računa u iznosu od 1,86 EUR te uz nominalnu kamatnu stopu od 3,30%.

Efektivna kamatna stope (EKS) 3,97%  izračunata je za stambeni kredit u iznosu 80.000,00 EUR na 30 godina uz jednokratni trošak procjene nekretnine u visini 135,00 EUR, policu osiguranje nekretnine u visini  50,00 EUR godišnje te uz nominalnu kamatnu stopu od 3,78%.

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Zahtjevi

Zahtjev za kredit

Zahtjev za kredit_obrazac za suduznika i jamca

Potvrda poslodavca

Obrazac za zaloznog duznika

Kreditna dokumentacija

Dokumentacija za odobravanje nenamjenskih kredita

Dokumentacija za odobravanje stambenih kredita

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama Nove hrvatske banke d.d. u poslovanju s fizičkim osobama 01.02.2023.

Naknade i uvjeti za plaćanje računa i režija na prodajnim mjestima ugovorenih Partnera Nove hrvatske banke d.d. - 1.1.2023

Odluka o kamatama i naknadama u kreditnom poslovanju s potrošačima - vrijedi od 05.01.2023.

Popis usluga vrijedi od 5.1.2023.

Odluka o kamatama i naknadama Nove hrvatske banke dd u poslovanju s fizičkim osobama - 1.1.2023.

Izvod iz tarife - Opće odredbe

OBAVIJEST Izmjene Općih uvjeta poslovanja i Odluke o kamatama i naknadama Banke važeća od 1.1.2023

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju mastercard kreditnih kartica u primjeni od 1.1.2023.

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju debitne kartice Banke u primjeni od 1.1.2023.

OBAVIJEST Izmjene Općih uvjeta poslovanja i Odluke o kamatama i naknadama Banke u primjeni od 1.1.2023.

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja za potrošače u primjeni od 1.1.2023.

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije u primjeni od 1.1.2023.

Opći uvjeti za građane u primjeni od 1.1.2023.

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima u primjeni od 1.1. 2023

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Nove hrvatske banke d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva u primjeni od 1.1.2023

Uvjeti raspolaganja sredstvima maloljetnih osoba u primjeni od 1.1.2023

Opći uvjeti za korištenje Mastercard Identity Check važeći od 15.10.2022

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjenjivosti kamatnih stopa u kreditno depozitnim poslovima s potrošačima - 1.1.2023.

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Arhiva

Pravilnici

Opće informacije o nenamjenskom kreditu

Rizici povezani uz kredit

Zainteresiran/a sam za Stambeni kredit

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Ako ne dođe do uspostave poslovnog odnosa Nova hrvatska banka d.d. podatke unesene u obrascu čuva 6 mjeseci nakon čega ih briše. Više o samim pravima moguće je saznati u Pravilima o privatnosti Nove hrvatske banke d.d. za klijente i ostale sudionike i u Informacije o obradi osobnih podataka u OSR sustavu.

Čemu služi ova provjera?

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

  • Popunite obrazac

    Popunite online obrazac

  • Kontakt

    Kontaktirat će Vas naš osobni bankar

  • Sastanak

    S potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Trebate pomoć?