Vaš izračun iznosi:
* Navedena kamatna stopa te pripadajući anuitet su informativnog karaktera i ne uključuju dio Procjene kreditnog rizika klijenta, te na konačnoj Ponudi/Ugovoru može doći do manjih razlika. * Ako uredno otplaćujete svoje obveze, svake dvije godine kamata se smanjuje za 0,5 postotnih poena.
Za rok otplate od 10 godina, zadnje dvije godine otplate kamata je 0%! Više: ovdje
** protuvrijednost u eurima izračunata je prema fiksnom tečaju konverzije, 1 euro= 7,53450 HRK. ** kunska protuvrijednost izračunata je prema fiksnom tečaju konverzije, 1 euro= 7,53450 HRK.
PODACI O KREDITU
PRIHODI, OBAVEZE
ZAPOSLENJE
OSOBNI PODACI
KONTAKT PODACI
protuvrijednost u eurima izračunata je prema fiksnom tečaju konverzije, 1 euro=7,53450 HRK
Fiksna kamata prvih 36 mjeseci Promjenjiva kamata preostala 84 mjeseca
Dodaj
Molimo da podatke o obvezama unesete ispravno, sukladno sklopljenim ugovorima, a radi ispravnosti i točnosti kreiranja Vaše ponude, budući da se isti uzimaju u obzir prilikom kreiranja iste
Dodaj

Ako ne dođe do uspostave poslovnog odnosa Nova hrvatska banka d.d. podatke unesene u obrascu čuva 6 mjeseci nakon čega ih briše. Više o samim pravima moguće je saznati u Pravilima o privatnosti Nove hrvatske banke d.d. za klijente i ostale sudionike i u Informacije o obradi osobnih podataka u OSR sustavu.