DCC Tečajna lista

Tečajna listaValuta Šifra valute Paritet Kupovni za devize Valuta Šifra valute Kupovni tečaj za devize / ESB* u %

*Europska središnja banka

DCC (Dynamic currency conversion) korisnicima stranih kartica omogućuje da prilikom podizanja gotovog novca na bankomatima Hrvatske poštanske banke unutar MBNet mreže, odaberu terećenje kartice u valuti korisnika kartice.

Podizanjem gotovog novca na bankomatu iznos u kunama automatski se preračunava u jednu od navedenih valuta, ovisno o tome u kojoj je valuti račun korisnika kartice.

Korisnik kartice odmah dobiva informaciju putem prikaza na bankomatu po kojem tečaju će se izvršiti konverzija iznosa kuna u neku od navedenih stranih valuta kao i točan iznos u domicilnoj valuti. Korisnik kartice također dobiva informaciju putem prikaza na bankomatu u kojem se omjeru tečaj konverzije razlikuje od tečaja Europske središnje banke.

Korisnik kartice može, i ne mora, odabrati uslugu DCC. Prilikom podizanja gotovog novca sam odlučuje hoće li traženu transakciju obaviti kao DCC transakciju, s prikazanim tečajem konverzije i iznosom u domicilnoj valuti, ili kao običnu transakciju bez konverzije u domicilnoj valuti.

Tečaj po kojemu vrši konverzija razlikuje se od tečaja koji vrijedi u poslovnici.